Udgivelsen skelner mellem kulturel, økonomisk og social integration. Den fokuserer på forskellige områder hvori integrationsprocesser foregår: i det interkulturelle hjem, på arbejdsmarkedet og på gaderne rundt omkring i landet.


Gennem interviews, statistikker, fotos og video skal udgivelsen give indsigt i integrationens mange niveauer. Samtidigt sætter den fokus på metodiske redskaber og overvejelser således at læseren gennem forskellige arbejdsopgaver selv kan begynde at undersøge aspekter ved integration.

Forfattere på udgivelsen er: Margit Petersen og Stine Simonsen Puri

integration-kap12

indholdintegrationidk

 
avatar
Om bloggeren

Birte Annette Nørregaard

5 Responses to Integration i Danmark – bog og website

 1. avatar Tina Hagstrøm siger:

  Hvad med integration i folkeskolen, gymnasiet, højere uddannelsesinstitutioner.

  Det er ikke sjældent at integrationen i skole- og uddannelsessystemet ikke fungerer – trods alle parters gode intentioner og anstrengelser.

  Der er mange faktorer, der spiller ind.
  Uvidenhed om de krav, der reelt stilles til skoleeleven, gymnasieeleven og som af en eller anden grund viser sig nærmest umulige at honorere.
  Den sproglige barriere, der trods lærernes/undervisernes opfattelse af at tale til og blive forstået af alle.

 2. avatar Birte Anette Nørregaard siger:

  Kære Tina Hagstrøm

  Tak for din kommentar og for dit forslag.
  Vi drøfter dit forslag om at dække integration inden for uddannelse med forfatterne på et møde i næste uge.

  Venlig hilsen
  Birte Annette Nørregaard

 3. avatar Minna Stage siger:

  Kære Birte N,
  det er efter min mening misvisende at stille etnocentrisme og kulturrelativisme op som to modsætninger. Modsætningen til kulturrelativisme er universalitet, mens etnocentrisme altid vil være udgangspunkt for ethvert menneske, når den pågældende “bedømmer” er anden kultur. Det er ikke det samme som at sige, at ens egen kultur skal dominere andre kulturer; men kan kan jo ikke sige, at man tilhører den danske kultur, hvis man ikke mener, at den danske kultur er den “bedste” for en selv!
  Mvh. Minna

 4. avatar Margit Petersen, Stine Simonsen Puri siger:

  Kære Minna

  Mange tak for din kommentar.
  Nu hvor vi har gennemgået vores beskrivelse af etnocentrisme og kulturrelativisme, ser vi, at vi nok ikke har været helt klare i vores beskrivelse af hvilket niveau det kan anskues for. Vi har lagt vægt på etnocentrisme og kulturrelativisme på et værdigrundlag, dvs, hvordan man forholder sig normativt til egen eller andre kulturer. På baggrund af din kommentar vil vi dog korrigere det vi har skrevet en smule, så vi klargører hvad det betyder på et mere analytisk niveau, istedet for at lægge vægt på den normative konsekvens. Etnocentrisme er når man forstår andre kulturer udfra ens egen kulturelle ramme. Kulturelativisme, på den anden side, er når man søger den indre logik og rationalitet i de enkelte kulturer istedet, for eksempel, gennem sammenligning med andre kulturer. Universalisme er som sådan ikke en kulturteoretisk tilgang, det er derimod strukturalisme, hvor man søger underliggende strukturer der er ens i alle samfund. Men det ønsker vi ikke at komme ind på.

  Men som sagt, så vil vi gøre det tydeligere, hvad vi mener med etnocentrisme og kulturrelativisme på en måde hvor de ikke stilles op som modsætninger, og på en måde hvor vi lægger vægt på det analytiske niveau, fremfor det normative.

  Mange venlige hilsener

  Stine og Margit

 5. avatar Anne siger:

  Hej 🙂 er der en chance for jeg kan få adgang eller købe det til noget af bogen, da jeg gerne vil bruge den i min SRP. Er blandt andet med i forsøget med den papirløse klasse på Rødkilde Gymnasium i 3.c og er derfor rigtig glad for jeres i-bøger

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *