Matematikeren og fiArchimedes_lablosoffen Alfred North Whitehead skrev i 1929: “Den sikreste generelle karakteristik af Europas filosofiske tradition er, at den består af en række fodnoter til Platon”. På lignende måde er det blevet sagt, at den sikreste generelle karakteristik af Europas naturvidenskabelige tradition er, at den består af en række fodnoter til Archimedes. Galilei, Leibnitz, Huegens, Fermat, Descartes og Newton, alle var de børn af Archimedes. De to hovedprincipper, som de havde lært fra Archimedes, var

o   uendelighedens matematik

o   matematiske modellers anvendelse i fysikken

Det er således både almendannende og studieforberende at beskæftige sig med Archimedes, og man kan gøre det på mange måder.

Vi har lagt et nyt ellere rettere sagt flere nye AT-forløb ind på primus, og de er ikke kun nye i deres indhold, men også i deres struktur. AT fylder snart 10 år, og meget er sket i den forgangne periode, noget dikteret af ministeriet, andet af ændret praksis ude på skolerne. Vi har forsøgt at rette ind efter dette, og forløbene er derfor tilrettelagt sådan, at de både vil kunne bruges som traditionelle AT-forløb med en stærk lærerstyring i fx starten af gymnasieforløbet, mens eleverne senere hen selv vil kunne gennemføre en AT-undersøgelse ved hjælp af retningslinierne.

Overordnet tager de alle tre udgangspunkt i Archimedes, men indholdsmæssigt er de meget forskellige. Vi har kaldt dem

  1. Belejringen af Syrakus
  2. De brændende spejle – fup eller fakta?
  3. Hvad palimpsesten gemte

Mange fag og metoder er i spil

o   Fysik

o   Græsk

o   Historie

o   Kemi

o   Latin

o   Matematik

o   Mediefag

o   Oldtidskundskab

 

o   Den eksperimentelle metode

o   Den hypotetisk deduktive metode

o   Filmanalyse

o   Filologisk eksegese

o   Kildekritik

o   Retorisk analyse

o   Sproglig analyse

Materialet er rigt illustreret, både med billeder og tegninger, i særdeleshed til matematik- og fysikafsnittene,

Det er naturligvis ikke meningen, at eleverne skal undersøge alle tre emner, og det er heller ikke tænkt sådan, at eleverne nødvendigvis skal igennem alle punkterne i det enkelte emne; tværtimod er der indbygget en sådan fleksibilitet, så lærere og elever ud fra de valgte fag, niveauer og problemstillinger kan plukke i materialet, så det præcis passer ind i den enkelte undervisningssituation.

Der er løbende tilføjet ressourcerum, så eleverne ikke selv behøver at foretage en litteratursøgning. Da meget af materialet er vanskeligt at skaffe og derudover ikke foreligger på dansk, er der også udarbejdet en materialesamling, hvor fx de antikke kilder både foreligger på originalsproget og i en dansk oversættelse.

Nok er udgangspunktet AT, men Archimedes kan også indgå i mange andre forløb og sammenhænge: mellem flere fag, i det enkelte fag og i mange typer opgaver, store som små.

Gå ind og kik på Archimedes – forløbene er frit tilgængelige resten af skoleåret.

Hvis I har kommentarer eller yderligere ønsker, må I meget gerne skrive til os, så vil vi se på, om vi kan opfylde det.

Med venlig hilsen

Peter Føge, Claus Glunk og Bonnie Hegner

 
avatar
Om bloggeren

Claes Sønderriis

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *