Der er sket en række markante ændringer i  Psykologiens veje iBog® hen over sommeren 2015Se nærmere beskrivelse af ændringerne herunder, og vær gerne opmærksom på, at papirbogen Psykologiens veje udkommer i opdateret 2. udgave i efteråret 2015. Heri vil de fleste af ændringerne i denne iBog® også indgå. Læg mærke til, at alle kapitler fra den tidligere version af udgivelsen er tilgængelige under punktet Udgået materiale. Der er også adgang til evt. noter.

 

 

Oversigt over den nye version

Kap. 1 om Den mangfoldige psykologi har fået revideret afsnittet om Evolutionspsykologi.Kap. 2 om Køn og kønsforskelle er blevet forbedret med en mere præcis evolutionspsykologisk forklaring, en kritik af testosteron-teorien og en mere diskuterende og åben afslutning.

Kap. 3 om Personlighedspsykologi er blevet udvidet med fem-faktor-modellen og en evolutionspsykologisk skelnen mellem modig og sky. Læg også mærke til at illustrationen af det optimale stimulationsniveau er ændret, således at der nu tales om præstation på x-aksen.

Kap. 4 om Psykoanalysen indfører Freuds begreb ideal-jeg (under over-jeget) for bedre at kunne analysere den senmoderne livsstil og de voldsomt opskruede krav til den enkelte om at være smuk, stærk, klog og social.

Kap. 6 om Udviklingspsykologi benytter nu begrebet subjektivt selv i stedet for intersubjektivt selv (i overensstemmelse med Stern), og indfører begrebethjælpeadfærd, som ligeledes bruges i kapitlet om Evolutionspsykologi

Kap. 8 om Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt er blevet udvidet med et større afsnit om Risiko og resiliens.

Kap. 10 om Opdragelse, familie og daginstitution er blevet opdateret om Opdragelsesidealer.

Kap. 11 om Kognitiv psykologi er blevet opdateret og udvidet på væsentlige punkter omkring Opmærksomhed og Perception og har desuden fået en mere præcis og omfattende redegørelse for Stereotyper.

Kap. 15 om Intelligens har fået en afgørende ændring af afsnittet om Arv og miljø.

Kap. 17 om Ungdom og senmodernitet er blevet ændret i afsnittet om Ungdom: en efterspurgt livsstil, i afsnittet om Den gruppestyrede socialkarakter og har desuden fået tilføjet et helt nyt afsnit om Unge i konkurrencestaten.

Kap. 18 om Kommunikation og konflikt har fået et helt nyt indledende afsnit med udgangspunkt i Watzlawick samt nye afsnit om Facework og Goffman.

Kap. 19 om Socialpsykologi har fået et helt nyt afsnit om Intergruppekonflikter, der både inddrager Sherifs realistiske konfliktteori og Tajfels sociale identitetsteori. I den forbindelse har jeg udskiftet begreberne egen- og fremmedgruppe med begreberne ind- og udgruppe.

Kap. 21 om Evolutionspsykologi er et helt nyt kapitel.

Kap. 22 om Stress, livsforandringer og arbejdsliv er blevet udvidet og ændret på væsentlige punkter i afsnittet Fra industriarbejde til service- og vidensarbejde.

Kap. 24 om Psykiske lidelser er blevet reduceret ved at forkorte afsnittet omSkizofreni.

Derudover er der foretaget en række omflytninger af kapitler, mindre ændringer og finjusteringer:

Kapitlerne om Det senmoderne familieliv og Voksenlivet findes nu kun i Psykologiens veje iBog® for at skabe plads til kapitlet om Evolutionspsykologien i pBogen (den fysiske bog).

En supplerende tekst om Forelskelse og kærlighed i den nye iBog®, der tidligere var en supplerende tekst, har nu fået sit eget kapitel. Det optræder kun i Psykologiens veje iBog® – ikke i den kommende papirbog.

 

 
avatar
Om bloggeren

Claes Sønderriis

4 Responses to Stor opdatering af Psykologiens veje iBog®

 1. Ku man få oplysning om mere præcist hvornår i efteråret i regner med at udgive den opdaterede 2. udgave af papirbogen psykologiens veje.
  mvh. lisbeth sinding
  VUC Storstrøm, psykologilærer HF

  • avatar Claes Sønderriis siger:

   Hej Lisbeth

   Udgivelsestidspunktet for 2. udgave er endnu lidt usikkert. Et godt gæt er sidst i november, men det er kun et gæt.

   Mvh Claes

 2. avatar Allan Damsgaard siger:

  Det er måske også værd at nævne at de fleste sidetal (side-id) vist er ændret.

  HF&VUCFyn

  • avatar Claes Sønderriis siger:

   Hej Allan

   Du har helt ret. Pga. opdateringens omfang har vi teknisk set været nødt til at indføre nye side-ID’er overalt. Ikke optimalt, men nødvendigt.

   Mvh Claes

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *