Anders Aares nye iBog® Musikteori – på video har allerede fået flere hundrede brugere, og vi har i begyndelsen af november udvidet udgivelsen kraftigt. De eksisterende kapitler med videoer om basisteori og poprock-arrangement er nu suppleret af et nyt afsnit om analyseteori.

Musikteori – på video

Videoeksempel fra det nye kapitel: Akkordlæsning og becifring – treklange

Det nye kapitel består af en samling redskaber til fem af musikfagets centrale analysediscipliner, som også indgår i den skriftlige eksamen på gymnasiets A-niveau.

  • Første afsnit om akkordlæsning træner evnen til at gennemskue opbygning af de forskellige akkordtyper i et nodebillede og give dem en becifring.
  • I afsnittet om harmonisk analyse lærer man at bestemme de enkelte akkorders roller i en funktionsharmonisk sammenhæng og give dem hver et funktionssymbol.
  • I tredje afsnit om harmonisering forklares principperne for valg af egnede akkorder til akkompagnement af en melodi fra sangbogsrepertoiret.
  • Afsnittet om melodisk analyse gennemgår metoder og begreber til beskrivelse af gængse sangmelodiers opbygning.
  • Nodetranskription er en hørelæredisciplin, som træner øret i at fastholde enkeltstemmer i en lydfil og notere dem ned som noder i et to-takters partitur.

Ud over analyseteori er der under Til ajourPlus-lærere tilføjet afsnittet Skriveværksted i musikfaget med individuelle progressionsplaner (adgang kræver, at du er logget ind som ajourPlus-lærer).

Anders Aare skriver om dette:

“I mit arbejde som musiklærer på Paderup Gymnasium har jeg i nogen tid arbejdet på at udvikle metoder og materialer, som gør en vidtgående differentiering mulig, og med denne artikel vil jeg beskrive en model, som jeg praktiserer i år, og som virker ret lovende. Jeg håber, at mine erfaringer på den ene eller anden måde kan være til inspiration for kolleger på andre skoler.”

God fornøjelse med Musikteori – på video. Som sædvanlig modtager vi gerne kommentarer.

 
avatar
Om bloggeren

Claes Sønderriis

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *