I forbindelse med gymnasiereformen påbegynder vi opdatering af Isis-systemet – i første omgang med Isis Kemi C, hvor både iBog og bog udkommer i stærkt reviderede udgaver. Begge er klar til skolestart i august 2017.

Isis kemi C dækker kernestoffet for de gymnasiale uddannelsers C-niveau.

Stoffet er opdelt i seks kapitler: Grundstoffer og molekyler, Kemiske bindinger, Mængdeberegning, Redoxreaktioner og Carbonholdige forbindelser.

Hvert kapitel er igen opdelt i en række afsnit. Til hvert afsnit er der opgaver af forskellig sværhedsgrad. Sværhedsgraden er markeret med små stjerner. En del af opgaverne forudsætter, at eleverne på egen hånd indhenter information fra tabelværker, databaser, opslagsværker, internettet e.l. Disse opgaver er markeret med et lille i.

Hvert kapitel afsluttes med en oversigt over de vigtigste begreber og en liste over, hvad man skal kunne, når man er færdig med kapitlet.

Med Isis Kemi C er der mulighed for at arbejde både systematisk og tematisk. Af tematiske emner kan nævnes Salt er noget du spiser, Korrosion, Plast, Chokolade og Mur-kemi. Desuden er der temaopgaver om bl.a. metalfremstilling, forurening med nitrogenoxider, okker og grænseværdier.

I iBogen er der også adgang til en lang række interaktive opgaver, arbejdsark, øvelsesvejledninger og facitter til opgaverne. Desuden indeholder iBogen en række illustrerende videoer, men også videoer, der fx instruerer i afstemning af reaktionsskemaer, tildeling af oxidationstal og udførelse af kemiske mængdeberegninger.

 
avatar
Om bloggeren

Claes Sønderriis

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *