Historiefaglig arbejdsbogny metodebog til historiefaget på vej. 

Følg med på https://historiefagligarbejdsbog.systime.dk.

Hvordan skal en moderne metodebog til historie se ud, og hvordan kan man arbejde med det metodiske i en historiefaglig kontekst, så eleverne ikke ender i bevidstløse begrebsfloskler og metodiske blindgyder?

Og endelig: Hvad vil det sige at arbejde historiefagligt i lyset af fagets lange videnskabelige udvikling – fra 1800-tallets historisme til det postmoderne historiefag i dag? Og hvad betyder det for måden, vi tænker og arbejder med faget efter gymreform17?

Ambitionen er at skrive en anderledes metode- og arbejdsbog til historieundervisningen i gymnasieskolen (stx, hf, hhx og htx), der gør historiefaget nærværende, engagerende og vedkommende for eleverne.

Historiefaglig arbejdsbog er et bud på, hvordan man kan integrere arbejdet med det metodiske i faget med udgangspunkt i en lang række faglige aktiviteter, der målrettet træner elevernes metode- og historiefaglige formidlingsbevidsthed, både mundtligt og skriftligt, så de bliver klædt på til eksamen. Bogen tematiserer derfor en række forskellige tilgange til det historiefaglige arbejde, der samler og praksisgør historiefagets metodiske genstandsfelt i én fremstilling.

Bogen vil kunne bruges løbende i historieundervisningen fra 1.g til 3.g som en arbejdsbog, der leverer en metodisk og videnskabsteoretisk kontekst til arbejdet med fagets faglige mål og kernestof og samtidigt giver mulighed for at arbejde praksisnært med fagets skriftlighed, med det innovative og med de mange digitale muligheder i et historiefagligt perspektiv.

Det er en styrke ved Historiefaglig arbejdsbog, at man kan bruge den, som man vil. Det betyder, at man kan tilgå bogens kapitler, når det giver mening i forhold til undervisningens faglige perspektiv/emne og progression i den enkelte lærers praksis. Kapitlerne kan derfor læses hver for sig eller i sammenhæng – og de kan integreres i undervisningen i forhold til en række forskellige pædagogiske parametre og fagdidaktiske valg.

En anden styrke ved Historiefaglig arbejdsbog er dens opgavekatalog, der supplerer bogens metodiske og videnskabsteoretiske fremstilling. Bogen vil indeholde et væld af praktiske opgaver, der perspektiverer, træner og konkretiserer bogens fagterminologier og faglige pointer undervejs – fra arbejdet med fagets identitet til elevernes egen historiefaglige formidling. Samtidigt vil en del af opgaverne også have en direkte relation til en bred vifte af fagets kernestof på de forskellige gymnasiale uddannelser. Derudover indeholder Historiefaglig arbejdsbog ikke tidligere publiceret kildemateriale, der uddyber bogens fremstilling.      

Historiefaglig arbejdsbog er baseret på den nyeste forskning inden for historiedidaktikken, hvorfor den introducerer en lang række nye tænkemåder og begreber, der spejler et nutidigt historiefag, hvor man netop arbejder problematiserende og praksisnært, med respekt for fagets tradition.

Historiefaglig arbejdsbog forventes udgivet forår/sommer 2018 som iBog® og trykt bog. 

Forfatter: Kasper Thomsen
Redaktør: Lil Dochedahl

 
avatar
Om bloggeren

Kasper Thomsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *