AtogInnovationNu kommer bogen om AT innovation, som dækker både elevens og lærerens arbejde med innovation i AT.

Både elev- og lærerbog er struktureret efter de tre faser i det innovative arbejde:

• problemfasen
• løsningsfasen
• vurderingsfasen.

De to bøger spejler hinanden i 15 kapitler, der bl.a. giver bud på, hvordan der kan arbejdes med de innovative kompetencer, hvordan informationssøgning og kvalificering af problemet, der skal løses, sker bedst muligt, og hvordan elevens proces og arbejdet med tilrettelæggelsen af undervisningen i AT innovation sker over de tre år på STX.

Fokus i bogen er på, hvordan lærere og elever opfylder de faglige mål og arbejder målrettet med metoder og videnskabsteori i det innovative arbejde. Dertil vil der være gode råd til eksamen og masser af problemformuleringer og andet autentisk elevmateriale, både elever og lærere kan hente inspiration i.

 
avatar
Om bloggeren

Klaus Marthinus Christensen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *