Videnmønstre – basal videnskabsteori i stx iBog® har fundet sin endelige form og er udkommet.

Du har som Ajour Plus-lærer fri adgang til iBogen på vidensmoenstre.systime.dk.

Vidensmønstre er et samlet bud på, hvad der skal forstås ved basal videnskabsteori i stx, og bogen tilbyder en række fundamentale begreber til at reflektere over konkrete metodiske valg og flerfaglige problemstillinger. Som hjælp hertil finder man bl.a. et kapitel, der guider eleven i, hvordan man gør sig relevante metodiske og videnskabsteoretiske refleksioner.

Brugere af den gamle Vidensmønstre til Almen Studieforberedelse vil opleve, at der er sket væsentlige ændringer. Der er arbejdet med formidlingen, tilføjet nye kapitler og opgaver, og nogle af de tungere og mere udfordrende dele af bogen er blevet skåret bort. Bærende er stadig otte begrebspar, som eleverne skal lære at strukturere de metodiske og videnskabsteoretiske refleksioner efter:

  • Teoretisk – praktisk
  • Diakron – synkron
  • Empirisk – formel
  • Kvantitativ – kvalitativ
  • Eksperimentel – observationel
  • Kausal – intentionel – funktionel
  • Idiografisk – nomotetisk
  • Faktuel – normativ

Indføringen i de videnskabsteoretiske begreber i Vidensmønstre kan både ske i forbindelse med den daglige, faglige undervisning, i flerfaglige forløb eller i et egentligt kursus i videnskabsteori. Bogen er således tilrettelagt med den højest mulige grad af fleksibilitet for brugerne. Eksempelvis vil bogen fungere som et godt fundament for ”den videnskabelige basismodel”, som gentagne gange er blevet præsenteret på Undervisningsministeriets FIP-kurser om SRP (se i øvrigt labindlæg herom).

Den trykte bog forventes klar til marts.

 
avatar
Om bloggeren

Mads Rangvid

Lektor i dansk og filosofi på Gladsaxe Gymnasium. Forfatter eller medforfatter til eller redaktør på adskillige udgivelser; bl.a. Kærlighedens filosofi, Grundbog til filosofi, Enigma - et dilemma og Brug litteraturhistorien.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *