Dansk og historie Provins og storby og derimellem er ved at være færdig og udkommer i slutningen af januar 2018.

Indtil da har du naturligvis fri adgang til iBogen med din Systime konto, og her kan du se en forsmag på de videoproduktioner, der kommer til at indlede kapitlerne:

 

De to sidste stedskapitler, nemlig Landet og Forstaden og ghettoen er nu skrevet færdig og gjort klar. Det samme er det afsluttende håndbogskapitel, som har fået titlen Opgaveguide. Retfærdigvis er hhx-betegnelsen ”rapport” for det skriftlige produkt, som eleverne skal præstere i forlængelse af samarbejdet mellem dansk og historie (idéhistorie på htx). Og til stx-eleverne er der i et selvstændigt afsnit også formuleret en række råd og vink i forbindelse med den mundtlige evaluering af dansk-historie-opgaven, der på læreplansniveau kun gælder for dem.

Samtidig er der dog både overordnet og helt grundlæggende flere ligheder end forskelle, når det kommer til, hvad landets stx-, hhx-, htx- og hf-elever skal præsenteres for og arbejde med i det oplagt produktive samarbejde mellem fagene dansk og historie/idéhistorie i 1.g og på 1.hf. For alle de gymnasiale uddannelser er der nemlig lagt op til, at man sætter fokus på et emne frem for at svæve over de kronologiske vande. Det forklejner ikke vigtigheden af det kronologiske overblik som et mål for undervisningen. Men måske er der en værdi i at lade eleverne opleve i al umiddelbarhed at få lidt emnemæssig og metodisk ”jord under neglene”, inden de for alvor forvilder sig ind i vor tids kronologiske ”kongerække”-lære?

Mine kolleger og jeg har diskuteret, hvad forskellen mon kan være på et ”tema” og et ”emne”… For denne udgivelses vedkommende kan man i hvert fald sige, at temaet er ”stedstyper” eller ”grundsteder” i Danmark. Under dette tema kan man så fokusere på emner som provinsen eller storbyen – eller måske endda den helt specifikke provinsby eller det område i storbyen, man selv kommer fra eller ens skole ligger i?

Tilbage ligger landet som den selvfølgeligt ældste stedstype. Her boede de fleste af os for ikke særlig mange generationer siden. Forstaden – og dens mere besværlige lillebror ghettoen – er foreteelser af nyere dato. Og selvom både land, forstad og ghetto muligvis kan være stedstyper, man som ung drømmer sig væk fra, så er der forhåbentligt potentiale i at skrive sig ind i dem, når man skal udarbejde sin helt egen opgave – eller rapport – i 1.g og på 1.hf…

Forfatter: Mikael Skou Hougaard Jørgensen
Redaktør: Peter Jensen

 
avatar
Om bloggeren

Mikael Skou Hougaard Jørgensen

Underviser i dansk og historie på Gl. Hellerup Gymnasium.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *