Her i sommeren 2016 har vi igen lavet forskellige forbedringer rundt om i iBogen om Teknologihistorie. Mange ændringer er ret små og handler mest om at præcisere og forenkle. Nogle steder er der tilføjet noget, andre steder er der forkortet lidt, og nogle steder er lidt af det mere uddybende stof flyttet fra den teknologihistoriske oversigt (Blok B) til enten Temadelen (Blok C) eller Leksikondelen (Blok E). Der er desuden lavet flere hyperlink fra blok B til blok C, D, E og F. Der er kommet flere billeder, og der vil komme endnu flere i løbet af efteråret.

Der er to ændringer der fortjener en nærmere omtale.

Det første er at de quizzer (test) der indtil nu har været placeret på siden Supplerende materiale, nu er flyttet ind på lærerområdet. Det kan vælges på Systime-bjælken der sidder øverst i iBogen (rul op til toppen og vælg Til ajourPlus-lærere). De enkelte quizzer startes (deles) ved at pege på højre side af testboksen. I princippet kan testen laves blot ved at starte den (men det er jo altså kun ajourlærere der har adgang til denne side). Men når man bruger dele-linket, kan man se både hvordan den enkelte elev klarer testen, og hvilke spørgsmål der volder de fleste vanskeligheder.

Det andet er at alle spørgsmål i B-blokken om Teknologiens historie blevet gennemgået og delt op i hhv. Diskussionsspørgsmål og Fordybelsesspørgsmål. De er samlet i bokse med kun én slags spørgsmål. Der er altid seks Fordybelsesspørgsmål i en boks, mens antallet af Diskussionsspørgsmål er forskelligt, men typisk mindre end seks.

Det er sket for at gøre det muligt at bruge spørgsmålene mere målrettet. Fx kan man lade eleverne forberede og fremlægge en boks med Fordybelsesspørgsmål, men man kan også bruge dem til et gruppearbejde hvor eleverne kun har relativ kort tid til at finde svarene.

I de fleste tilfælde kan svarene til Fordybelsesspørgsmålene findes andre steder i iBogen, og der er ofte link til de relevante steder højere oppe på siden.

Det gør det oplagt at lade eleverne læse siderne i B-blokken og lade eleverne selv trække supplerende stof ind hvor det er relevant – evt. efter elevernes egne ønsker.

 
avatar
Om bloggeren

Peder Meyhoff

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *