Sensorer er en kommende udgivelse til fysik på stx, der også vil kunne anvendes på htx. I stx-læreplanerne for fysik på B- og A-niveau er der med 2017-reformen tilføjet følgende til beskrivelsen af emnet Elektriske Kredsløb ”… herunder eksempler på kredsløb med elektriske sensorer”.

Udgivelsen giver et bud på, hvordan man, med sensorer som gennemgående tema, kan gribe undervisningen i emnet Elektriske kredsløb an.

I lærerplanerne er der ikke krav om et længerevarende forløb om sensorer, men emnet indeholder meget potentiale, og mange muligheder, for at opfylde andre nye elementer i reformen.

Under samspil med andre fag nævnes f.eks. ”Der skal specielt tilrettelægges forløb, hvor fysik og matematik arbejder sammen om behandlingen af modeller for konkrete fysiske systemer, så begrebsdannelsen i begge fag understøttes”; dette rummer emnet rigtige gode muligheder for, og denne bog indeholder tre forslag til tværfaglige forløb i fysik og matematik samt et tværfagligt forløb i fysik og informatik.

I den nye reform er der et styrket fokus på innovation; også her kan emnet sensorer bidrage til at kvalificere elevernes arbejde med egne projekter. Dette kan enten være som en del af undervisningen i faget; det kan også være i forbindelse med konkurrencer som IDA Science Cup og Unge Forskere, og det kan være i forbindelse med større skriftlige opgaver.

Udgivelsen er opdelt i fire hovedafsnit:

  1. En projektbaseret introduktion til sensorer, med udgangspunkt i analogi mellem de menneskelige sanser og sensorer.
  2. Et afsnit med fokus på kernestoffet i emnet Elektriske kredsløb, samt supplerende stof om såvel elektriske komponenter som analysemetoder, der leder frem imod, at eleverne bliver i stand til at designe og bygge egne sensorer.
  3. Et afsnit om Arduino som platform for arbejde med mikrocontroller og sensorer.
  4. Et afsnit med supplerende materiale til tværfaglige forløb og større skriftlige opgaver.

Udgivelsen udkommer både som papirbog og iBog®. Papirbogen vil indeholde hovedafsnit 1 og 2, mens iBogen vil indeholde alle 4 hovedafsnit samt supplerende materialer i hovedafsnit 1 og 2.

Forfattere: Pia Møller Jensen og Christian Møller Jensen
Redaktør: Michael Bjerring Christiansen

 
avatar
Om bloggeren

Pia Møller Jensen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *