Jeg vil opfordre dig til at gå på opdagelse i den reviderede udgave af Kultur og samfund (Læreplan 2017), målrettet undervisningen i Kultur- og samfundsfaggruppen på hf. Læreplan 2017 har betydet væsentlige omskrivninger og revisioner bl.a. fordi eksamen nu skal afvikles to-delt som både intern og ekstern prøve. En anden væsentlig nyskabelse er kravet om professionsrettede forløb i forbindelse med de fag-faglige forløb. På den måde åbner fagene sig ud mod den virkelighed, som eleverne skal indgå i både studie- og erhvervsmæssigt. Undervisningen bliver med andre ord praksisorienteret.

Konsekvensen heraf er bl.a., at fagene skal formidles som direkte anvendelige. Derfor har forfatterne valgt at henvende sig direkte og spørgende til eleverne i indledningen til de overordnede kapitler, fx “Hvad skaber din identitet“, “Er demokratiet truet” og “Hvem er du solidarisk med?“.

Og når du nu har logget din ind med din MinKonto/ Systime-konto, vil det være nærliggende, at du orienterer dig i karrierelæringskapitler som “Professioner knyttet til identitetsdannelsen“, “Demokratiets professioner” og “Velfærdsstatens professioner“.

Der er stadig stof, der mangler, og ting der skal revideres, men du kan sagtens få et indtryk af struktur og indhold.

Den digitale version forventes at udkomme august 2018 og den trykte version i løbet af september 2018.

  • Forfattere: Christina Blach Hansen, Lene Madsen og Sofie Reimick
  • Redaktør: Deniz Kitir
 
avatar
Om bloggeren

Poul Storgaard Mikkelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *