Så du også DR1’s udsendelse “Det store svinerige” om den danske svineproduktion? Blev du forarget, eller vakte udsendelsen på anden måde stof til eftertanke?

I bogen Teknologi og filosofi 2 diskuterer Mikkel Guldhammer Sparsø dyrs etiske status og skitserer problemstillingens filosofiske positioner: den antropocentriske, den biocentriske og den økocentriske etik – en debat præget af gensidige beskyldninger om speciesisme, misantropi og økofascisme.

Det er traditionelle filosofiske positioner, der præsenteres: den klassiske (kristne) etiks menneske- og dyreopfattelse samt Kants pligtetik og Benthams utilitarisme. Kapitlets hovedfokus ligger på de moderne filosoffer: den norske dybdeøkolog Arne Næss, præferenceutilitaristen Peter Singer, Luc Ferrys liberalistiske kritik af bl.a. Singers ‘antihumanisme’ og sidst, men ikke mindst den danske bioetiker Mickey Gjerris’ teologiske position. Bl.a. er det en diskussion af eksempelvis etiske subjekter og agenter, men også om dyrenes og mere generelt naturens værdighed – kontra dens nytteværdi.

Gode citater fra bogens afsnit “Miljøetik og dyrevelfærd” – og til eftertanke:

“Spørgsmålet er ikke: Kan de [dyrene] tænke? Ej heller, kan de tale?, men kan de lide?” (Jeremy Bentham)

“Hvis han [mennesket] ikke vil kvæle sine menneskelige følelser, må han vise dyrene venlighed, for den, der er grusom over for dyr, forhærdes ligeledes i sin omgang med mennesker. vi kan bedømme et menneskes hjerte ud fra hans behandling af dyr.” (Immanuel Kant)

“Har vi ret til at behandle dyr som blot maskiner, der producerer kød vi kan spise?” (Peter Singer)

“Det, som kan vække en følelse af forpligtelse med hensyn til det [dyret], selv uafhængigt af enhver medfølelse eller medlidenhed, der har at gøre med en simpel sympati, er den ikke-mekaniske karakter af dét levende, dyret inkarnerer. […] Selv om det bevæges af instinktet og ikke af friheden, er dyret det eneste væsen i naturen, der synes at være i stand til at handle formålsrettet, altså bevidst og intentionelt. Og derfor fjerner det sig fra mekanismens rige for, per analogi, at nærme sig frihedens.” (Luc Ferry)

Læs mere om Teknologi og filosofi 2

 

 
avatar
Om bloggeren

Steen Hammershøy

One Response to Hvilke etiske rettigheder har dyr?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *