Med gymnasiereformen 2017 er der fokus på, at vi i de gymnasiale uddannelser ikke blot skal arbejde med at udvikle elevernes faglige kompetencer i dansk. Vi skal også i stigende grad rette vores opmærksomhed mod, hvordan de danskfaglige kompetencer kan anvendes i praksis. Det gælder i ungdomslivet, på den videregående uddannelse og i de unges fremtidige (arbejds)liv.

Der kan være mange tilgange til at arbejde med litteratur, og det er vigtigt, at vi som undervisere præsenterer eleverne for flere tilgange. I denne bog er det en praktisk og anvendelsesorienteret tilgang, der danner rammen.

Jeg tænker bogen som elevens bog. Det er en brugsbog, og der skal i den sammenhæng være fokus på:

  • variation, elevaktivering, skriftlighed, informationssøgning
  • at eleverne på egen hånd skal kunne arbejde med opgaverne. De skal kunne bruge bogen til at finde inspiration til værker og projektarbejder og større skriftlige opgaver, der kan have et tværfagligt sigte (EP og SSO m.m.)
  • at eleverne kan finde inspiration til værklæsning med indholdsmæssigt fokus på det faglige område, som deres linje/ fagpakke er funderet i

Bogens materiale vil også kunne anvendes på tværs af kapitlerne, fx i de tilfælde, hvor man har flere fagpakker/linjer repræsenteret i samme klasse. Endelig er intentionen også, at læreren kan trække enkelte tekster, opgaver og afsnit ud og anvende dem i andre forløb i danskundervisningen.

  • Forfatter: Tina Jensen, cand.mag. i musik, dansk og psykologi. Lektor på Th. Langs HF og VUC, Silkeborg.
  • Redaktør: Ole Schultz Larsen, forfatter til bl.a. Håndbog til dansk – litteratur, sprog og medier.

Udkommer som både iBog ® og trykt bog. Forventes at udkomme til september 2018.

Du kan logge ind med din Systime-konto og læse kapitel 1, hvor danskundervisningen er vinklet i forhold til de sundhedsfaglige uddannelser.

 
avatar
Om bloggeren

Tina Jensen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *